83/2014. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.      Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól.
2.      Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
3.      Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
4.      Magyarország-Románia határon átnyúló stratégiai programban való részvétel
5.      Ciklusbeszámoló
6.      Az Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
 
Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe