86/2014. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.09. 17.
 
  1. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
 
5.            Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
5.            Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet 2014. november 1. napjától az ORO-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Képviseli: Oravecz Pál székhelye: 5540 Szarvas, Béke u. 33.)megbízási szerződés alapján, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
 
2. §
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
 
5.1         A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli: Kovácsné Molnár Katalin) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
5.1      Az ORO-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Képviseli: Oravecz Pál székhelye: 5540 Szarvas, Béke u. 33.)2014. november 1. napjátólterületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
 
Szarvas, 2014. szeptember 17.
                                                                                                     Brlás János sk.
                                                                                         Társulási Tanács elnöke
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
Szarvas, 2014. szeptember 17.
  
Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa   /2014. (IX.17.) számú határozatával fogadta el.
 
Szarvas, 2014. szeptember 17. 
                                                                                                                                        Dr. Melis János
Szarvas Város Jegyzője
  
Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe