87/2014. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és felhatalmazza Petényi Szilárdné polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
 
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

« Vissza
Vissza a főmenübe