104/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. §-ban foglaltakra figyelemmel Petényi Szilárdné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, megválasztásának napjától bruttó 149.575 Ft/hó azaz, Egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenöt Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármestert megillető költségtérítés mértéke bruttó 22.436 Ft/hó, azaz Huszonkettőezer-négyszázharminchat Ft/hó. A polgármester hivatali feladatainak teljesítéséhez jogosult 1500 km/hó mértékig saját gépjárművet használni. Az elszámolás módját a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott lehetőségek közül a polgármester határozza meg.
 
Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe