119/2014. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő testülete A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodás 4.)pontjának első két bekezdését az alábbiak szerint módosítják: A felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg: A közös hivatal teljes létszáma 51 fő. A községekben történő folyamatos igazgatási munka biztosításának
érdekében a csárdaszállási kirendeltségen 3 fő, a hunyai kirendeltségen 3 fő dolgozik.
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni. A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad. A jelen megállapodás a képviselőtestületek általi elfogadásával válik érvényessé, és hatályossá.
 
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Petényi Szilárdné
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

« Vissza
Vissza a főmenübe