131/2014. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Köztemető ravatalozója előtt kegyeleti rész kialakítása

 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a köztemető előtti területen az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlatba foglaltak szerint rendelje meg nyitott oldalfalú kegyeleti célt szolgáló építmény megépítését bruttó 850.000 Ft. azaz Nyolcszázötvenezer Ft értékben, melynek forrásául az általános tartalékot jelöli ki.
 
 
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Petényi Szilárdné
Hivatali felelős: Szopkó Rudolfné

« Vissza
Vissza a főmenübe