115/2014. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2. 2014. évi költségvetési rendelet II. módosítása.
3. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotása
4. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához
5. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata
6. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014.11. 05.-ei módosítása
7. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban képviselet
8. Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve
9. Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés bevezetése
10. Művelődési ház elektromos hálózatának felújítása
11. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
12. Idősek Klubja Színjátszó csapatának kérelme
13. Önkormányzati segély megállapításának véleményezése
14. Útburkolat építés a Liget és Széchenyi utcában
15. Köztemető ravatalozója előtt kegyeleti rész kialakítása
16. Polgárőr egyesület kérelme a képviselő testülethez
17. Magyarné Dinya Izabella temetési segély iránti kérelme a képviselő-testülethez
18. Szennyvízberuházásra takarékoskodás
19. Napelem park építése
20. Tároló hely építése
21. Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
 
Határidő: azonnal
 

« Vissza
Vissza a főmenübe