148/2014. (XII. 10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat szennyvíz beruházási társuláshoz csatlakozásról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát adja arra vonatkozóan, hogy Békés Megyében a Közép Békési Térségben, a KEHOP 2. prioritási tengely „Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés”fejlesztése megvalósítására önkormányzati társulást hoz létre Kamut, Kétsoprony, Hunya, Bélmegyer, Kardos, Csabacsűd, Örménykút községek részvételével. A társulás célja, hogy az önkormányzatok szennyvízkezelési (vízgazdálkodási) önkormányzati feladatellátása érdekében együttesen fejlesztési (beruházási) terveket készítsenek az aktuális pályázati kiírásokra (pl.: EMT, RMT stb.) és a pályázati forrásokra (Széchenyi terv 2020) közösen társulásban – az eredményes pályázat érdekében - pályázatot nyújtsanak be. A Képviselő-testület előzetesen rögzíteni kívánja, hogy a szennyvízkezelési fejlesztés megvalósítása külön-külön településenként vagy agglomerációnként is lehetőség szerint megtörténhessen. A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati társulásban a feladatokat gesztori minőségben Kamut Község Önkormányzata képviselje.

« Vissza
Vissza a főmenübe