140/2014. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi beszámolója

Hunya Község Képviselő – testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése alábbi határozataiban foglaltakat.
 
15/2014. (XI.13.) számú határozat
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadja a Kft. 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámoló jelentést. Valamint úgy dönt, hogy a tulajdonos önkormányzatokat képviselő gesztor, Gyomaendrőd Város Önkormányzata bocsássa ki a 2014. évre vonatkozó 20 millió Ft + ÁFA összegű bérleti díjra vonatkozó számlát.
 
Utasítja a társaság ügyvezetését a 2014. évi üzleti terv további feladatainak végrehajtására.
 
18/2014. (XI.13.) számú határozat
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése megbízza a Kft. ügyvezetését, hogy készítse el a decemberi Taggyűlésre a Kft. középtávú (2015-2020) fejlesztési koncepcióját.
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti tervét a már elfogadott fejlesztési koncepció figyelembevételével kell majd elkészíteni.
 
19/2014. (XI.13.) számú határozat
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 2014. évben a Kft-nél megtartott hatósági ellenőrzésekről szóló tájékoztatót.
 
20/2014. (XI.13.) számú határozat
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy a 2015. évi hulladék befogadási díjakon a tulajdonos önkormányzatok tekintetében díjemelést nem hajt végre.
 
Megbízza a társaság ügyvezetőjét a fentiek végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

 

« Vissza
Vissza a főmenübe