45/2019. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Megállapodás  Módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2019. március 27.
 
 
1. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 3. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Pap-Szabó Katalinjegyző"
 
2. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 4. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző"
 
3. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 5. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"
4.§
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 6. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"
5. §
A Társulási Megállapodás 1. fejezet 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
18.  A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció,
megnevezése):
 
018030                      Támogatási célú finanszírozási műveletek
051040                      Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
084032                      Civil szervezetek programtámogatása
107053                      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055                      Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
900060                      Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
  
6.§
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége (kormányzati funkció, megnevezése):
 
013350          Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása
 
7.§
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet az alábbi 20. ponttal egészül ki:
 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulása közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló Bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
 
Szarvas, 2019. március 27.
      
      Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
Szarvas, 2019. március 27.
 
       Brlás János                                                               Dr. Melis János                    
a Társulási Tanács elnöke                               Szarvas Város címzetes Főjegyzője
« Vissza
Vissza a főmenübe