55/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 
1. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben elvégzett feladatairól
2. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
3. A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
4. Hunya Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolója
5. Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
6. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
7. Információátadási szabályzat felülvizsgálata
8. Leltározási szabályzat felülvizsgálata
9. Átfogó értékelés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
10. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről
11. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója és a 2019. évi üzleti terve
12. Tájékoztatás a Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
13. A civil szervezeteknek nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása
14. Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
15. Bejelentések
16. Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására (zárt ülés)
 
Zárt ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
« Vissza
Vissza a főmenübe