130/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 
1. Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
4. Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
5. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
6. A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
7. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megelőlegezése és kijelölése
8. Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
10. Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
11. Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
12. A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
13. Bejelentések
 
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe