4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. november 19-i ülésére

Tárgy:   Önkormányzati segély megállapításának véleményezése
Készítette:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013.(XI.26.) önkormányzati rendeletben az önkormányzati segély megállapításának a hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházta át.
Hegedűs Bence hunyai fiatal felnőtt felsőfokú iskolai tanulmányainak támogatásához kért támogatást. A rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az iskolázatáshoz kapcsolódóan a hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt tanévvel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére állapíthat meg támogatást. A támogatás megállapítható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amennyiben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-t. és nem rendelkezik a Szt. 4.§ (1) bek. b) pontjában meghatározott vagyonnal.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testület véleményét, hogy Hegedűs Bence részére kerüljön e megállapításra önkormányzati segély

 


Döntési javaslat

"Önkormányzati segély megállapításának véleményezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy a 26/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározott célra Hegedűs Bence hunyai lakos részére állapítson meg önkormányzati segélyt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe