4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. január 30-i ülésére

Tárgy:   A 2019-2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzata az előző évhez hasonlóan, a 2019-2020-as időszakra is kettő közfoglalkoztatási mintaprogram tervezését adta le:
 
- Mezőgazdasági ráépülő program: 5 fő segédmunkás + 1 fő brigádvezető
- Szociális jellegű program (belvízelvezetés): 5 fő segédmunkás + 1 fő munkaszervező
 
Mindkét program időtartama: 2019.03.01.-2020.02.29.
 
A Szociális jellegű programban előző évekhez hasonlóan a bel - és külterületi belvízelvezető csatornák tisztítása, fűkaszálása az elsődleges feladat. Mindemellett 5 kijelölt időszakban parlagfűmentesítést is végzünk. Az idei tervezetben az előző évhez hasonlóan szintén nem igényelünk nagy értékű tárgyi eszközt, de kis értékű tárgyieszközöket igényelünk: 1 db új fűkaszát, 1 db fűnyírót és 1 db benzines láncfűrészt.

A Mezőgazdasági programban a 2019. évben kisebb területet szeretnénk művelni (1533 m2), ahol zöldségtermesztést, a külterületi részen lévő 0,3 hektár területen gyógynövény termesztését folytatnánk. A külterületi citromfüvet, az előző évekhez hasonlóan a dévaványai Fitodry Kft-nek értékesítenénk.
Nagy értékű tárgyi eszköz igénylésünk az idei évben nincs.
Termeszteni kívánt zöldségfélék: cukkini, burgonya, tök, zöldbab, fokhagyma, vöröshagyma. A megtermelt növények nagy részét továbbra is a község konyhája alapanyagként használja fel.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A 2019-2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: foglalkoztatás
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2020. évi szociális jellegű program (belvízelvezetés) és mezőgazdasági ráépülő közfoglalkoztatási programok tervezetével és annak benyújtásával egyetért.
Felkéri a polgármestert a program végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe