6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. január 30-i ülésére

Tárgy:   Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év január 15.-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
 
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Hunya Község Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
Az iskolai körzeteket a határozati javaslat tartalmazza.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint elfogadni. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal részére:
 
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
5502
Gyomaendrőd
Népliget utca 2.
 
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve
jellege
tartomány
-tól
-ig
Akác
utca
teljes
 
 
Alkotmány
utca
teljes
 
 
Apponyi
utca
teljes
 
 
Babits Mihály
utca
teljes
 
 
Baross Gábor
utca
teljes
 
 
Bartók Béla
utca
teljes
 
 
Bethlen Gábor
utca
teljes
 
 
Blaha Lujza
utca
teljes
 
 
Borostyán
utca
teljes
 
 
Csejti
utca
teljes
 
 
Csillagos
utca
teljes
 
 
Csurgó
utca
teljes
 
 
Damjanich
utca
teljes
 
 
Dávid
tanya
teljes
 
 
Deák Ferenc
utca
teljes
 
 
Delta
út
teljes
 
 
Décsi
utca
teljes
 
 
Doboskert
utca
teljes
 
 
Dózsa György
utca
teljes
 
 
dr. Csókási Béla
tér
teljes
 
 
Egressy Béni
utca
teljes
 
 
Endrődi
utca
teljes
 
 
Farkasfoki
kertsor
teljes
 
 
Fazekasi
utca
teljes
 
 
Fő 
út
páros oldal
2
156/1
Fő 
út
páratlan oldal
1
133
Gábor Áron
utca
teljes
 
 
Gutenberg
utca
teljes
 
 
Hídfő
utca
teljes
 
 
Honvéd
utca
teljes
 
 
Hősök
tere
teljes
 
 
Ipartelep
utca
teljes
 
 
József Attila
utca
teljes
 
 
Kacsóh Pongrác
utca
teljes
 
 
Kálmán Farkas
utca
teljes
 
 
Kenderáztató
utca
teljes
 
 
Keresztúri
utca
teljes
 
 
Kisfok
utca
teljes
 
 
Kislapos
utca
teljes
 
 
Kodály Zoltán
utca
teljes
 
 
Korányi Frigyes
utca
teljes
 
 
Kovács Imre
utca
teljes
 
 
Kós Károly
utca
teljes
 
 
Köztársaság
utca
teljes
 
 
Külterület
tanya
teljes
 
 
Kürt
utca
teljes
 
 
Lábas
utca
teljes
 
 
Leányvár
út
teljes
 
 
Liliom
utca
teljes
 
 
Magtárlaposi 
utca
teljes
 
 
Mester
utca
teljes
 
 
Mikes Kelemen
utca
teljes
 
 
Mirhói
utca
teljes
 
 
Mohácsi
utca
teljes
 
 
Móra Ferenc
utca
teljes
 
 
Nagylaposi vasútállomás
-
teljes
 
 
Nagylaposi MÁV lakás
-
teljes
 
 
Napkeleti
utca
teljes
 
 
Népliget
út
teljes
 
 
Nyárszegi
utca
teljes
 
 
Október 6.
lakótelep
teljes
 
 
Orgona
utca
teljes
 
 
Polányi Máté
utca
teljes
 
 
Rácz Lajos
utca
teljes
 
 
Rózsahegyi Kálmán
utca
teljes
 
 
Selyem
út
teljes
 
 
Simai
utca
teljes
 
 
Sugár
út
teljes
 
 
Szabadság
utca
teljes
 
 
Szabó Ervin
utca
teljes
 
 
Szélmalom
utca
teljes
 
 
Szent Antal
utca
teljes
 
 
Szent István
utca
teljes
 
 
Tamási Áron
utca
teljes
 
 
Tanya II.
 
teljes
 
 
Tanya VII.
 
teljes
 
 
Táncsics Mihály
utca
teljes
 
 
Telekparti
út
teljes
 
 
Temető
utca
teljes
 
 
Toronyi
utca
teljes
 
 
Tóth Árpád
utca
teljes
 
 
Tölgy
utca
teljes
 
 
Tulipán
utca
teljes
 
 
Újkert
sor
teljes
 
 
Varjasi
utca
teljes
 
 
Vasúti
őrházak
teljes
 
 
Vasútsor
utca
teljes
 
 
Vasvári Pál
utca
teljes
 
 
Vaszkó Mihály
utca
teljes
 
 
Zöldfa
utca
teljes
 
 
Zrínyi Ilona
utca
teljes
 
 
Zsák
utca
teljes
 
 
 
 
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
 
202775
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
5500
Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 11.
 
 
202775
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye
5510
Dévaványa
Bem József utca 4.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe