7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. január 30-i ülésére

Tárgy:   A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a főállású polgármester szabadságát a következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati választás előreláthatólag 2019 őszén lesz, ezért a szabadság kalkuláció során az időarányos szabadság lett megállapítva  Hegedüs Roland polgármester részére, ami összesen 32 nap. 

2019. évben Hegedüs Roland polgármester 32 napra számított szabadságolási ütemterve a következő:
 
Hónap
Tervezett napok (tól-ig)
Napok 
Február
2019.02.04.-2019.02.08.
5
Március
2019.03.11.-2019.03.14.
4
Április
2019.04.23.-2019.04.26.
4
Július
2019.07.19.-2019.07.31.
9
Augusztus
2019.08.01.-2019.08.02.
2
Augusztus
2019.08.21.-2019.08.23.
3
Szeptember
2019.09.19.-2019.09.25.
5
Összesen:
 
32
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland polgármester 2019. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
 
 
 
Hónap
Tervezett napok (tól-ig)
Napok 
Február
2019.02.04.-2019.02.08.
5
Március
2019.03.11.-2019.03.14.
4
Április
2019.04.23.-2019.04.26.
4
Július
2019.07.19.-2019.07.31.
9
Augusztus
2019.08.01.-2019.08.02.
2
Augusztus
2019.08.21.-2019.08.23.
3
Szeptember
2019.09.19.-2019.09.13.
5
Összesen:
 
32

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe