5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. március 27-i ülésére

Tárgy:   A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2018. (IX.26.) Hunya Kt. határozatában döntött arról, hogy 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a Színfolt Mazsorett Táncegyesület részére a 2019. január 5. napján megtartandó rendezvény költségeire. Az önkormányzat az egyesülettel támogatási szerződést kötött.
Az egyesület az önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre (2019. február 28-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: civil kapcsolatok
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színfolt Mazsorett Táncegyesület részére VII/233-5/2018 ügyirat azonosító számú szerződéssel nyújtott támogatás felhasználásáról szóló kedvezményezetti pénzügyi elszámolását elfogadja. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe