1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. április 24-i ülésére

Tárgy:   Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

 
Tisztelt Képviselő-testület!

Az ügyeleti ellátás minőségével kapcsolatos észrevételek alapján történt meg szolgáltatók megkeresése annak érdekében, hogy milyen formában lehet az ellátás minőségén javítani, olyan módón, hogy ez ne eredményezzen vállalhatatlan nagyságú többlet kiadást. Ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre, tekintettel arra, hogy a szakmai feladat ellátására változatlan feltételek mellett magasabb áron került volna sor.

Az egyeztetések alkalmával megkereste önkormányzatunkat Mezőberény Város polgármestere és a jelezte, hogy az ügyeleti ellátásban velük együttműködő települések körében változás következett be, így változik a ügyeleti ellátás finanszírozása és ezen települések is megoldást keresnek a feladat ellátás biztosítására. (Köröstarcsa, Kamut, Csárdaszállás, és Mezőberény, Hunya, Dévaványa). Ennek érdekében egyeztetést folytattunk le jelenlegi szolgáltatóval egy új ellátási modell kidolgozásáról. A Békés-Medical Egészségügyi és Szolgáltató Kft. elképzelése az előterjesztés mellékletében található.
A fent leírt települések ellátása Gyomaendrődön orvossal, Mezőberényben és Dévaványán mentőtiszttel biztosítható lenne az ajánlatban foglaltak szerint. Ezen ellátási forma az ellátás színvonalát olyan módon javíthatná, hogy mindeközben az önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke csökkenhetne.

Az érintett települések képviselő-testületei az áprilisi ülésükön megtárgyalják a szolgáltató által kidolgozott javaslatot és támogató döntés esetén a települések saját szabályzatuknak megfelelően lefolytatják a beszerzési eljárásokat, melynek eredményeként tervezetten 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig kerülne sor szerződéskötésre.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: egészségügy
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a tervezetet, mely alapján Gyomaendrőd, Mezőberény, Dévaványa, Kamut, Köröstarcsa, Hunya és Csárdaszállás közös feladat ellátás keretében biztosítson orvosi ügyeleti ellátást. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe