1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben elvégzett feladatairól
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy a kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság szolgálati területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 
Hunya Község tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2018. évről szóló tájékoztató beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztett.
 
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe