2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkaprogramjában a május havi ülésre tervezett napirendek között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról szóló beszámoló megvitatása.

Az önkormányzat nevében Polgármester Úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére és a Képviselő-testület elé beterjesztésre.
A felkérésnek a Parancsnok Úr eleget tett, a kért határidőre a beszámolót benyújtotta és kéri annak megvitatását, elfogadását a Képviselő-testülettől.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a Hunyai, Csárdaszállási,Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe