3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkaprogramjában a május havi ülésre tervezett napirendek között szerepel a rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről.

Oltyán Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető a 2018. évi beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi, kéri  megvitatását, elfogadását a Képviselő-testülettől.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a rendőrség 2018. évi beszámolóját a község közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe