11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója és a 2019. évi üzleti terve
Készítette:   Csényi István
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő - testület!
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2018. évi beszámolóját, valamint a 2019. évi üzleti tervét. A Társaság Taggyűlése a 2019. április 16-i ülésén megtárgyalta a beszámolót, illetve az üzleti tervet és elfogadta azokat.  
 
A Társaság a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeink megküldte a Taggyűlés anyagát tájékoztatásra, illetve tudomásul vételre.
 
 A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi mérlege az alábbiak szerint alakult:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 212.500 eFt
- adózott eredmény: 58 eFt.
 
 A 2018. évi beszámoló és a 2019. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
 
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és döntési javaslat elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
1. döntési javaslat

"A 2018. évi beszámoló"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének a 2018. évről szóló beszámoló elfogadásáról hozott döntését. 

Az eszközök és források értéke egyezően 212.500 ezer Ft.

A Társaság 2018. évi adózott eredménye 58 ezer Ft.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"A 2019. évi üzleti terv"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntését. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe