12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztatás a Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány (székhely: 5555 Hunya, Rákóczi út 19.) kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány 2018. évről szóló beszámolóját és azt megküldte véleményezésre az alapítvány Felügyelő Bizottságának.
 
Az elnök az alapítvány ülését 2019. május 22. napján megtartotta, ahol elfogadásra került a 2018. évi beszámoló.

Az elnök által készített beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására. 
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Hunya község Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi beszámolója"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2018.évi beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe