13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   A civil szervezeteknek nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2019. (II.27.) Hunya Kt. határozatában döntött arról, hogy 100.000 Ft összegű támogatást biztosít a Hunya Község Polgárőr Egyesület részére, a megrendezésre kerülő rendezvény terembérleti díjára. Az önkormányzat az egyesülettel támogatási szerződést kötött.
Az egyesület az önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre (2019. május 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A civil szervezeteknek nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: civil kapcsolatok
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete- a Képviselő-testület által 2019. évben támogatásban részesített- Hunya Község Polgárőr Egyesület támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe