3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. június 26-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása
Készítette:   Balogh Rita, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

 
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata „Gyomaendrőd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” megjelöléssel sikeresen pályázott. A pályázat célja az ASP rendszerhez csatlakozás feltételeinek megteremtése a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok sikeres csatlakozása érdekében.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása tevékenység keretében felülvizsgálatra terveztük az informatikai biztonsági szabályzat és az iratkezelési szabályzat mellett az önkormányzatok gazdálkodási szabályzatait is.
Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatának felülvizsgálata elkészült, így az ASP kompatibilis gazdálkodási szabályzatot beterjesztjük jóváhagyásra.
 
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
    
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Gazdálkodási szabályzat jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatáról szóló 3/2019. (V. 29.) önkormányzati szabályzatot a "Hunya_gazdalkodasi_szabalyzat_2019_v1" dokumentumban foglalt tartalommal. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe