7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. június 26-i ülésére

Tárgy:   Fogorvosi kezelőegység beszerzése
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Egészségházban üzemeltetett fogorvosi rendelőben 2019. június hónapban meghibásodott a fogorvosi kezelő egység, emiatt szükség van ennek pótlására. Az önkormányzat egy használt, de működőképes fogászati berendezést kíván beszerezni.
A beszerzési eljárás előkészítésében segítségünkre volt dr. Fejes Csaba fogorvos.
 
A beszerzési szabályzat alapján 3 árajánlatot kértünk be, melyre az alábbi árajánlatok érkeztek:
1. GlobDent Kft.                                bruttó: 1.500.000 Ft
2. ZZF Börze Bt.                               bruttó: 2.500.000 Ft
3. Modent Kft.                                   bruttó: 2.540.000 Ft
 
Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.
A beruházás forrásául a Hunya Község Önkormányzatának - a háziorvosi feladat-ellátási kormányzati funkción megtakarított - 2018. évi maradványát (7.721.097 Ft.) jelöljük meg. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Fogorvosi kezelőegység beszerzése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: egészségügy
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Hunya Község Önkormányzata beszerzési eljárás keretében a GlobDent Kft.-től fogászati kezelőegységet szerezzen be, melynek bruttó értéke 1.500.000 forint. A beruházás forrásául Hunya Község Önkormányzatának - a háziorvosi feladat-ellátási kormányzati funkción megtakarított - 2018. évi maradványát (7.721.097 Ft.) jelöli meg.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe