3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztatás a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződésről
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 24-i ülésén támogatta azt a tervezetet, mely alapján Gyomaendrőd, Mezőberény, Dévaványa, Kamut, Köröstarcsa, Hunya és Csárdaszállás közös feladat ellátás keretében biztosítson orvosi ügyeleti ellátást. A Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.- vel  a határozatlan idejű szerződés megkötése  2019. július 1. napján megtörtént.

Az önkormányzat, mint megbízó hozzájárult, hogy a szerződésben meghatározott tevékenységre a 
Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. mint megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK)  finanszírozási szerződést kössön. Az Önkormányzat a NEAK finanszírozás mellett 46,5,- azaz negyvenhat forint  ötven fillér/lakos/hó ,azaz 2019. évben 144 383 Ft összegű kötelezettséget vállalt a költségvetése terhére, melyet Hunya Község Önkormányzatának 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 21. során betervezett működési célú tartalékból biztosít.
A szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztatás tudomásul vételét, és a határozati javaslat elfogadását!


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Tájékoztatás a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződésről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: egészségügy
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött  orvosi ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatos szerződésről szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe