4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Készítette:   Balogh Rita, Enyedi László osztályvezető, Harmatiné Beinsshródt Mária, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Megyeri László aljegyző, Pardi László osztályvezető, Petényi Roland osztályvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:   Pap-Szabó Katalin jegyző
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten beterjesztem.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe