27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. február 16-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs, Fügefa utcában lévő 11246 hrsz-ú, a Panoráma utcában lévő 11404 hrsz-ú, valamint az Orchidea utcában lévő 11177 és 11178 hrsz-ú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek közterület céljára történő térítésmentes átadása
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

A melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe