7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság
2016. április 7-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a Lakásgazdálkodási és lakhatás támogatási koncepció elfogadására
Készítette:   Kiss-Molnár Enikő, Kövesdi Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Szociális- és Egészségügyi Bizottság

Az előterjesztés mellékletként csatolva.

Döntéshozói vélemények

Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe