32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. június 13-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs, Puttony utca 8860/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
Készítette:   Laboranovits Rita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

Lásd melléklet.
Domahidi Emma Irodavezető Asszony kérésének megfelelően javítva az előterjesztés és a pályázati felhívás.


« Vissza
Vissza a főmenübe