33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. június 13-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Károly király út 62/2. szám alatti, 535 helyrajzi számú ingatlanra történő szolgalmi jog alapításáról
Készítette:   Borosné dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe