18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. december 5-i ülésére

Tárgy:   Beépítési javaslatok - Budaörs, Bretzfeld u.- Lévai u. - Komáromi u.- Kenyérgyár utca által határolt területre (volt PVCSV, kenyérgyár)
Készítette:   Junghausz Timea
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

lásd: mellékletben

« Vissza
Vissza a főmenübe