3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. február 27-i ülésére

Tárgy:   A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Készítette:   Dr. Vincze Ildikó
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe