14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról
Készítette:   Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

mellékletek szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe