12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 24-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs Budafoki út és Fodros utca 4733/1 és 4732 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos Pénzeszköz-átadási szerződés módosítása
Készítette:   Junghausz Timea
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

Lásd: mellékletben

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe