15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   Döntés a (1488/3) helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 9 m2 területű részének értékesítéséről
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe