19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. szeptember 15-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 4175/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani tervezett mélygarázs építési beruházásról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe