Döntések listája
lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtására adott jelentés
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet kiegészítéséről és egyes önkormányzati rende
Ifjúsági és Sport Tábor bérleti szerződésében foglalt építési és felújítási munkák teljesítésének vizsgálati eredménye
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési Megállapodásának elfogadása
Intézményi közös fenntartására alkotott Társulási Megállapodás módosítása
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2008. évre
Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a Gyomaközszolg Kft Ügyvezető igazgató álláshelyre pályázati kiírás
A Polgármester és a Jegyző 2008. évi illetményének megállapítása
Beszámoló a Gyomaendrőd Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadása
idegenforgalmi alapról szóló rendelet-tervezet, idegenforgalmi alap felhasználására pályázat kiírás
Jelentés az "Üvegzseb" törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
A Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2007. évi tevékenységéről készült beszámoló
Városi Képtár és a Tájház nyitva tartásának módosítási kérelme támogatása
Megállapodás Hunya Község Önkormányzatával jegyzői eseti helyettesítési feladatok ellátására
A Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület 2007 évi beszámolójának elfogadása
Összefogás a Magyar Családokért Kiemelten Közhasznú Országos Egyesület kérelme családok átmeneti otthona kialakítása tárgyában
Szavazatszámláló Bizottságok összetételében bekövetkezett változások, új tagok, póttagok választása
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet módosítása
Tájékoztatás a települést ért viharkár eseményeiről, vis maior támogatási kérelem benyújtása
Viharkárt szernvedett, biztosítással nem rendelkező ingatlon támogatása
2007. évi Civil, az Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások elszámolása
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és szolgáltató Kft, valamint a GYOMAKÖZSZOLG Kft ügyvezetői tisztségének álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása
Balesetveszélyes állapotú fák kivágása a helyi védettség alatt álló hársfasorból
Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére
Emléktábla elhelyezése a régi endrődi belterületi iskolaépületeken
2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003.(IV. 28.) KT rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt
belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítása
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. feladatellátásának bővítéséhez elvi támogatás nyújtás
Csemetekert Óvodai Oktató Kht. Kérelmének elutastása forráshiány miatt
Civil szervezetek támogatási alapra beérkezett pályázatok elbírálása
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási és Képzési Alapítvány támogatására javaslat
Nyugdíjas Kertbarátkör részére támogatás a Civil szervezetek támgoatási alapból
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 243. sz. Egyesülete támogatás a Civil szervezetek támogatási alapból
Körösök Vidékéért Egyesület támogatása a Civil Szervezeetek támogatási alapjából
Élet Másokért Közhasznú Egyesület támogatása a Civil szervezetek támogatási alapjából
A Rózsahegyi Kálmán Diákjaiért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. támogatási kérelmének elutasítása
Tulipános Óvodáért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Endrődiek Baráti Köre részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Gyomaendrőd Város Helyi Szervezete részére támgoatás megállapítása a Civil alapból
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Őszidő Nyugdíjas Klub részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Galaktika Baráti Kör részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Hallható Hang Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesület részére támogatás megállapítása a Civil alapból
„Dél-Alföld-Európai Unió” Gazdasági, Oktatási, Kulturális, Integrációs Együttműködést Koordináló egyesület részére támogatás megálll a Civil alapból
Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrődi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja részére támogatás megállapítása a Civil alapból
I. sz. nyugdíjas Klub részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása
Színfolt Mazsorett Csoport részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Honismereti Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Közalapítvány Gyomaendrőd, Város Közgyűjteményeiért részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működtetéséről szóló beszámoló elfogadása
Helyi járatú autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó rendelet módosítása, valamint a közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Egeresi András megbízásának támogatása a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetőjének
Varga Mihály (Cibere) részére támogatás megállapítása az Idegenforgalmi Alap céltartaléka terhére
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2007. évi közhasznúsági jelentése
Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban "kézbesítő"-ként dolgozó munkavállalók juttatásaira
Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala
„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
Térítési díj és tandíj összege megállapításáról szóló rendelet módosítása
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
A fák védelméről szóló helyi rendelet módosítása és kiegészítése
2008/2009-és tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására pályázat kiírása
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008. I. félévi munkájáról
Bónomzug Vizéért Egyesület részére támogatás megállapítása az Idegenforgalmi Alapból
DÉL-ALFÖLDI-EURÓPAI UNIÓ Gazdasági Kulturális Oktatási Integrációs Együttműködési Koordinációs Egyesület támogatása az Idegenforgalmi Alapból
TRENDL KFT.részére támogatás megállapítása az Idegenforgalmi Alapból
Javaslat a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány támogatására az Idegenforgalmi Alapból
Javaslat aTemplárius Alapítvány támogatására az Idegenforgalmi Alapból
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelmének elutasítása
Az Önkormányzati Minőségirányítási programban meghatározott szakmai és törvényességi ellenőrzés
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2008. évi érettségi vizsga eredményéről
Intézményi konyhák átszervezésére beérkezett javaslatok ismertetésére
A zöldfelület-fenntartás szervezése, önálló gazdasági társaság létrehozása
2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terv véleményezése
A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése c. ÁROP pályázat költségvetése
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítése
"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért" Kitüntető Emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
Katona József Művelődési Központban 2008. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Az átmeneti segélyezés (eseti magas gyógyszerköltség címén adható) feltételeinek kidolgozása
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2007/2008. tanévről szóló beszámolójának elfogadása
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-as tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma
Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervének elfogadása a 2008-2013-as időszakra
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése - ÖMIP módosítása
Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturális fejlesztése c. pályázat ismételt benyújtása
Elképzelési javaslatok az intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentésére
Tanyagondnoki Szolgáltatási feladat-ellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása
"Gyomaendrőd Város Idősekéért" Elismerő Oklevél adományozására javaslat
A Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről tájékoztatás
Közösségi Ház 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló rend. mód.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rend. mód
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet módosítása
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai program kiegészítésének jóváhagyása
Trendl Kft. kérelmének nem támogatása közművelődési megállapodás megkötésére
Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák tekintetében
Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kötelező eszköz- és fejlesztési jegyzékének kimutatása 2004-2008-ig
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándék
Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére a Szabadság téren
Tájékoztató a Békési Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi munkájáról
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
2009 évre érvényes vízdíj és csatornadíj mértékének megállapítása
Tourinform Iroda 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Határ Győző Városi Könyvtár és a Német Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési megállapodásának jóváhagyása
Pályázati kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására
Tourinform Iroda vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe