Döntések listája
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása
Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménynevének névváltozása
Alapító okiratok felülvizsgálata, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának 2010-2015 időtartamra történő elfogadása
Tájékoztató a Beiskolázási Szabályzat mellékletét képező ütemtervről
Tájékoztató Kner Izidor születésének 150. évfordulójára kiadott bélyeg vásárlásáról valamint a Kner Nyomdaipari Múzeum 2010-es évi önkormányzati támogatásáról
Beszámoló a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata-Budapest Priv-Invest Kft. közötti megbízási szerződés jóváhagyása
2009 évi közfoglalkozatásról beszámoló, 2009 évi közfoglalkoztatási terv módosítása
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról
A Határ Győző Városi Könyvtár 2009. évi beszámolójának és a 2010-es év munkatervének elfogadása
2009. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolóinak, pénzügyi elszámolásainak elfogadása
Irimiás Róbert egyéni vállalkozó Telekparti Szabadidő és Lovas park, beszámolója, pénzügyi elszámolása
Pájer Sándor egyéni vállalkozó,beszámolója, pénzügyi elszámolása
Tímár Jánosné egyéni vállalkozó beszámolója, pénzügyi elszámolása
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület, beszámolója, pénzügyi elszámolása
Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
2009.évi CXXII tv-ben meghatározott feladatok teljesítéséről szóló tájékoztató
Liget-Fürdő Kft és Kovacsics Imre ügyvezető közötti szerződés jóváhagyásának nem javaslata
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Tájékoztatás az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról
A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30,) KT rendelet módosítása I. forduló
A lakások és hekyiségek bérletéről és elidegenítéséréről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/2011-es tanévben fizetendő térítési és tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyettesítéséről szóló tájékoztató elfogadása
Tájékoztató a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének helyettesítéséről
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Városi Egészségügyi Intézmény valamint a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak módosítása
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos kérése
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a kompetencia alapú oktatási projektre vonatkozóan
TÁMOP-3.2.11/10 pályázat benyújtása tanórai, tanórá kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása érdekében
Tájékoztatás a 2010. évben benyújtandó és az idén már benyújtott pályázatokról
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. IV. negyedévi menedzsmentjéről
Beszámoló a TÁMOP.5.2.5 "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai" elnevezésű pályázatról
A Kulturális Egyesület és a Honismereti Alapítvány és pályázati elszámolásai
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása I. forduló
Összefoglaló jelentés a 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
Galaktika Baráti Kör rézére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Tulipános Óvoda Kft résére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil Alapból
Magyar Galamb-és Kisállattenyésztők 243. sz. Egyesülete részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010. évi Civil alapból
ClubNetCent Internes Ismeretterjesztő Egyesület Civil alapra benyújtot pályázatának elutasítása
CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapításra javaslat a 2010 évi Civil alapból
Templárius ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat a 2010 évi Civil alapból
Gyomaendrődi Motoros ALAPÍTVÁNY támogatási kérelemének nem támgoatása
Plametta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület részére támogatás megállapítás a 2010 évi Civil alapból
„Természetjárók Tájvédők” Közhasznú Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Élet Másokért” Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület részére támogatás megállapítás a 2010 évi Civil alapból
Halgasztronómiai Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete- Gyomaendrődi Helyi Csoportja részére támgoatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Nyugdíjas Kertbarát Kör részére támgoatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Endrődiek Baráti Köre Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért ALAPÍTVÁNY részére támgoatás megállapítására javaslat
Gyomaendrődi MENTŐALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a Gyermekekért ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Gyoma - Felsőrészi Olvasó és Gazdakör- Gyomaendrőd részére támogatás megállapítása a Civil alapból
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete- Gyomaendrőd részére támgoatás megállapatása a 2010 évi Civil alapból
Barátság Klub részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Csillagpor Művészeti Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Kulturális Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
„Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
„Őszidő” Nyugdíjas Klub részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Endrődi Szent Imre Egyházközösségért Közhasznú ALAPÍTVÁNY részére támomgatás megállapítására javaslat
Körösmenti Táncegyüttes ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére támogatás megállapítása a 2010 évi Civil alapból
Honismereti ALAPÍTVÁNY részére támogatás megállapítására javaslat
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság Idegenforgalmi Alapra benyújtott támogatásának elutasítása
Németh Dezső részére támogatás megállapítása az Idegenforgalmi Alapból
Telekparti Szabadidő és Lovaspark, Irimiás Róbert Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatának nem támogatása
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére támogatás megállapítása az Idegeenforgalmi Alapból
Tímár Imre, Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatának nem támogatása
Javaslat a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány támogatására az Idegenforgalmi Alapból
Javaslat a Suttyomba Alapítvány támogatására az Idegenfogalmi Alapból
Javaslat a Templárius Alapítvány részére támogatás megállapítására az Idegenforgalmi Alapból
A Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a megyei szintű munkaerő-piac adatbázis kiépítésének létrehozásához
Közművelődési-közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, intézményvezetői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírálása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása II. forduló
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentése
„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél nem adományozása 2010-ben
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálata
Informatikai koncepció felülvizsgálata és az elektronikus ügyintézés, e-közigazgatás áttekintése
A mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet általános felülvizsgálata
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Liget Fürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakításáról hozott döntés fenntartása
A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
"Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" Elismerő Oklevél adományozása
Árvízkárosult Felsőzolca település pénzbeni támogatására javaslat
Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása
A közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2009/2010-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
A Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatás-igénylésének áttekintése-ellenőrzése
Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okirat módosításának kérése
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2010. évi érettségi vizsga eredményéről
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodás módosítása
A kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
A Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium beszámolója a 2009/2010-es tanévről
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011 évi csoport és tanulólétszám engedélyezése
Magánúton megszervezett úszóedzésekre járó tanulók kísérőiknek belépőjegyeinek megtérítése
Körös- Kajak Sport Egyesület úszásedzéssel kapcsolatos fürdőhasználati költségeiek megtérítése
A Liget Fürdő Kft. részére 15 millió Fti többlettámogatás biztosítására javaslat
Tótka Sándor olimpiai bajnok helyi elismerésben való részesítésére javaslat
Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatti szociális bérlakás kiutalása Nagy József Gye, Hunyadi u. 61. alatti lakos részére
Rafael Jenőné bérlakáscserére irányuló kérelmének elutasítása
Sebők Sarolta bérlakás kiutalásra irányuló kérelmének elutasítása
Szabóné Harsányi Gyöngyike béralkás kiutalásra irányuló kérelmének elutasítása
Lakatos Richárd bérlakás kiuatlásra irányuló kérelmének elutasítása
Sztancsik Tímea bérlakás kiutalásra irányuló kérelmének elutasíítása
Pólya Aranka Gyomaendrőd, Rácz L. u. 11. szám alatti lakos kérelmének elutasítása
Mitrocsák Mihályné Gyomaendrőd, Ugari u. 5. szám alatti lakos kérelmének elutasítása
Wolf Andrásné Gyomaendrőd, Selyem u. 27. szám alatti lakos kérelmének elutasítása
Rau Ibolya Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 6.alatti lakos béralkás kiutalásra irányuló kérelmének elutasítása
Serdült Edit Gyomaendrőd, Fő u. 196. szám alatti lakos kérelmének elutasítása
Botos Ferenc Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 3. szám alatti lakos kérelmének elutasítása
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló rendeletek módosításának első fordulós tárgyalása
A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló nem elfogadása
A Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010. évi tevékenységéről
A szolgálati és szociális bérlakások 2010. évi karbantartási és felújítási munkálatairól szóló beszámoló elfogadása
A szolgálati és szociális bérlakások felújítási és karbantartási munkálatairól szóló 2011-es ütemtervének elfogadása
Gyomaendrőd Város Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepciója
Javaslat Idegenforgalmi Alap céltartalék felhasználására- Adventi koszorú állításának támogatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. közötti megbízási szerződés felülvizsgálata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett A típusú pályázatok elbírálása
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett B típusú pályázatok elbírálása
Takácsné Hajdú Erika Dévaványa, Szederkert u. 1. szám alatti lakos egyszeri beköltözési díjjal kapcsolatos kérelmének elutasítása
Szociális bérlakás kiutalásáról szóló bizottsági határozat visszavonása
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT rendelet módosításának második fordulós tárgyalása
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
A Közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítása
A Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI.28.) KT rendelet módosítása
Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításának II. fordulója
Az Endrődi ú. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről készült beszámoló elfogadása
Az Endrődi ú. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről készült beszámoló elfogadása
Gyomaendrőd, Vízműsor 2/K, 2/L és 2/N számú szociális bérlakások elektromos hálózat és szerelvényei felújítása
Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi beszámolójának elfogadása
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
Városi Egészségügyi Intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása
Közművelődési-, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása
Határ Győző Városi Könyvtár intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása
Endrődi Közösségi Ház intézményi beszámoló formai és tartalmi szempontrendszerének meghatározása
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény tevékenységi körének felülvizsgálata
Pályázati kiírás a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására
« Vissza
Vissza a főmenübe