Döntések listája
Lejárt határidejű határozatok jelentése
A Városi Gondozási Központ 2003. évi beszámolója
Közoktatási megállapodás keretében működő óvodák vezetőinek 2003. évi beszámolója
Beszámoló a Bölcsőde 2003. évi működéséről
Beszámoló a Katona József Városi Művelődési Központ 2003. évi tevékenységéről
A Sporttrió Kft beszámolója a Sportcsarnoka 2003. évi működtetéséről
Beszámoló a Városi Családsegítő Központ 2003. évi munkájáról
A 12/1998(III.5.) KT rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása
A 7/2003 (III.31.) KT rendelet módosítása
Városi Képtár nyitvatartási idejének megváltoztatása
Alapító okiratok felülvizsgálata
Hozzájárulás irányított betegellátási modellben való részvételhez
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Bálint Istvánné és családja Gyomaendrőd Álmosdomb u. 26. szám alatti szociális bérlakás ügye
Szerződés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők ár és támogatás emelése 2004. évre
Beszámoló a 2003. évi pályázatokról
Mózes Tamás és Mózes Tamásné kérelme
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
2003. évi költségvetési rendelet módosítása
Óvoda és általános iskola beíratás időpontja
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Az endrődi Tájház és Közösségi Ház 2003. évi tevékenységéről készült beszámoló
"Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás megállapodásának módosítása
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatellátásra
A Selyem Úti és a Blaha Úti Óvoda kérelme
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2002. második félévéről és a 2003. évi munkájáról
Gyógyszertárak ügyeleti nyitvatartása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Körösmenti Alapfokú Művészeti iskola ajánlata a Városi Zene- és Művészeti Iskola működtetésével kapcsolatban
A Trendl Kft támogatási kérelme az art mozik korszerűsítésének támogatását célzó pályázathoz
SZAK 2003 nyertes pályázatok pénzügyi és zsakmai beszámolójáról készült jelentés
Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programjának jóváhagyása
Önkormányzati közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési fejlesztésiterv elfogadása
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
Kórházi felügyelő tanácsaba képviselő delegálása
A 17/2003 (VII. 31.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
MHV-SAPARD pályázat benyújtása optikai törzsgerinc kiépítésre
Az Erzsébet liget revitalizációjának koncepciója, új funkciók betelepítése a közparkba
Gyomaendrőd Liget Fürdő hasznosítása
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Lakásépítési támogatás visszafizetése
Zsamba Miklósné köztemetés ügye
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Jókai Úti Óvoda bérletére kiírt pályázat elbírálása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2003. évi zárszámadás
Liget Fürdő Beruházás APEH határozat
2004. évi alapok civil elutasítás
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a "Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület" 2003. évi munkájáról és a 2004. évi feladatáról
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését meglapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2004. évre
A kereskedelmi szálláshelyek, a magánszálláshelyek és az idegenforgalmi adó ellenőrzése
Orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződése
Szelektív hulladékgyűjtő udvar hasznosítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás iránt benyújtott kérelem
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft beszámolója a bérlakásokkal kapcsolatban
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. 2003. évi beszámoló és 2004. évi terv jóváhagyása, a 2003. évi céljutalom javaslat elfogadása
Javaslat Békés Megyéért kitüntető díjra
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elltátásáról
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány telephely engedély kérelme
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és felteleiről szóló 7/2003 (III.31) KT rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséról szóló 12/2001 (IV.27) KT rendelet módosítása
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgűjteményeiért 2003. évi közhasznúsági jelentése illetve kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak további megb
Javaslat BÉKÉS MEGYÉÉRT kitüntető díjra
A 139/2004(IV.19) Humánpolitikai Bizottság határozatának felülvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata mint iskolafenntartó részvétele az iskolatej programban.
A Vízmű soron és az Október 6. ltp. lakótelepen lévő bérlakások értékesítése
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Holtig tartó lakhatási jogot engedélyező szerződés jóváhagyása
Farkasinszki Lajos lakás felújítási kérelme
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Gyomaszolg Ipari Park Kft kérésére behajthatatlan lakbér tartozások elengedése
Kis Bálint Általános Iskola és óvoda igazgatói állására érkezett pályázat
Városi Bölcsőde és Vásártéri Óvoda további működtetése
Gyomaendrődi Tűzoltó Egyesület beszámolója
A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000 (VII.18) KT rendelet módosítása
A talajterhelési díjjal kapcsolat önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Sportról szóló 8/2001 (III.30) KT rendeletének felülvizsgálata
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003 (VIII.12) KT rendelet módo
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciójának elfogadása
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program keretében évente megvalósuló törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól
Hunya Alajos pedagógiai aranydiplomájának ünnepélyes átadása
Testvérvárosi kapcsolat felvétele Pilzno városával
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
GYOMASZOLG Ipari Park kft ügyvezetőjének bejelentése a gyomai köztemetővel kapcsolatban
Gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása
Közoktatási megállapodás keretében működő óvodák vezetőink 2004. évi beszámolója
A Közhasznú Társaságok által üzemeltetett óvodák további működése
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2004/2005-ös tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Közoktatási intézmények beszámolói a 2003/2004-es tanévről
Közoktatási intézmények m inőségirányítási program jóváhagyása
Gyomaendrőd Város Közpoktatási intézményrendszerének működési MIP által előírt átfogó pénzügyi vizsgálatról készült jelentés elfogadása
A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2004. évi érettségi eredménye
Iskolatej beszerezésre vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
Béke Faház hasznosítására érkezett ajánlat megtárgyalása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004 (II.10) KT rendelet kiegészítése és módosítása
Gyomaendrőd város közbeszerzéséről szóló szabályzata
Városi Egészségügyi intézmény egységes szabadságolása
Gyomaedrőd Liget Fürdő hasznosítására kötött bérleti szerződés módosítása
A Vízmű soron és az Októbr 6 lakótelepen és a Kölcsey u. 5. szám alatt lévő bérlakások értékesítése
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Szolgálati bérlkaás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Pályézati felhívás a Liget Fürdő Kft ügyvezetői állás 2004. október 1 napjától történő betöltésére.
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Városi Zene- és Művészeti Iskola csoportos térítési díj elengedése iránti kérelme
Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Városi Zene- és Művészeti Iskola óvodákban való csoportos foglalkozások oktatásának kérelme
Városi Családsegítő Központ és Városi Zene- és Művészeti Iskola kiegészített intézményi minőségirányítási programjának elfogadása
Járóbeteg szakellátás többletkapacitás pályázata
Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet működéséről
A 2004. évi költségvetés első féléves teljesítése
Kettős állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabályok megváltoztatásáról állásfoglalás
Óvodás korú gyermekek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonban
Oktatási intézmények pedagógiai programjának elfogadása
A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2003/2004-es tanévről szóló beszámolója
Pénzügyi beszámoló az iskolatej program 2004-05-12-től 2004-06-11-ig terjedő időszakáról
Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítésének újbóli tárgyalása
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjának éves felülvizsgálata
Termőföldek tulajdonjog bejegyeztetése és tulajdonjog megállapítása érdekében indított eljárások
Szerető Zoltán és Szerető Zoltánné kérelme
A Vízmű soron az Október 6. lakótelepen és a Kölcsey F. u. 5. szám alatt lévő bérlakások értékesítése
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/5. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/5. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/5. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/5. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Tájékoztatás a városi tüdőszűrés helyzetéről
Javaslatok a "Díszpolgári cím" valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett" adományozására
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004 (II.10) KT rendelet módosítása
A SZAK 2004 nyertes pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójáról készült jelentés
A Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor további működtetése
Dr. Ágoston Sándor kérelme támogatás nyújtásához
Szolgálati bérlakás iránti kérelem
Lakásépítési, illetve vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásépítési támogatás visszafizetése
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Szabó Istvánné Óvoda Oktató KHT és Bárdi Zoltánné a Csemetekert Óvodai Oktató KHT vezetőinek kérelme
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2004. évi tevékenységéről
Városi Családsegítő Központ és a Hunya, Örménykút Általános Iskolák közötti együttműködési megállapodás tervezet jóváhagyása
Bíró Károly a Gyomaendrődi Híradó szerkesztőjének beszámolója
"Gyomaendrőd díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Kis Bálint Általános Iskola kérelme
Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program keretében évente megvalósuló törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól
A 256/2000 (X.26) KT számú határozat hatályon kívül helyezése
A 297/2004 (X.28) KT számú határozat módosítása
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Termőföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. Tv alapján
Endrődi Sportpálya megvilágítására vonatkozó kérelem
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 B/2 szám alatti költség alapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 B/2 szám alatti költség alapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 B/2 szám alatti költség alapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 B/2 szám alatti költség alapú bérlakás kiutalása
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 B/2 szám alatti költség alapú bérlakás kiutalása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Lejárt határidejű határozatokról készült jelentés elfogadásra
Bencsik Mária beszámolója a Tourinform Iroda 2004. évben végzett tevékenységéről
A Sporttrió Kft beszámolója a Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2004. évi működéséről
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003 (IV.28) KT rendelet kiegészítéséről
Pályázati kiírás a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására
Képviselő iskolaszéki delegálása a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium kérelme alapján
Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. szám alatti Idősek Átmeneti Otthona továbbműködtetése
Óvodák kérelmének újratárgyalása
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Beszámoló a költségalapú bérlakásokról
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe