Döntések listája
Az ülés napirendjének elfogadása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának feltételiről szóló helyi szabályozás módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamit a fizetendő térítési díjakról szóló helyi szabályozás módosítás
Személyes gondoskodásról szóló szoc. rendelet mellékleteinek külső szakértői felülvizsgálata
Katona József Művelődési Központ működtetésének átalakítása,
Központi intézményi konyha létrehozása
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2009 évre
Beszámoló az orvosi ügyelet 2008 évi munkájáról
2009. január 19. zárt ülés napirendjeinek meghatározása
Dr. Torma Éva igazgató főorvos kinevezésének módosítása
Maródi Mihály átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Rafaj János átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Vaszkó Istvánné átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Földesi Sándor átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás Dobó Gábor és Dobóné Vass Ildikó
Bencsik Ede és Bencsikné Mravik Ilona első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
Kozma Gábor és Kozmáné Hanyecz Emese lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
2009. február 16-i nyílt ülés napirenjének meghatározása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítás
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és személyes gondoskodásról szóló helyi szabályozás módosítása
2008. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználásra
Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló rendelet megalkotása, pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásra
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Dr. Bencze és Társa EÜ. KFT Otthoni Hospice Ellátás folytatásáról tájékoztatás
Beszámoló az önkormányzat által a 2008. évben végzett közfoglalkoztatásról
2009. február 16-i zárt ülés napirnedjének meghatározása
Lakásvásárlási támogatás Hegedűs Sándor és Hegedűsné Fodor Erzsébet
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelem elbírálása Megyeri Endre és Megyeri Endréné
2009. március 16-i nyiltülés napirnedjének meghatározása
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2008. évi beszámolója a családsegíté
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló rendelet megalkotása
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználásra
Beszámoló a kötvényből származó forrás II. félévi menedzsmentjéről
Gyomaendrőd Város 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
"Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű pályázaton való részvétel
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról
A közalkalmazotti törvény módosításának tükrében az intézményvezetők megbízásának áttekintése
Magasabb vezetők vezetői tevékenységének ellátásával kapcsolatban prémiumfeladat kitűzésének lehetősége
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT számú rendelet módosításának I. fordulója
A Humánpolitikai Bizottság 2009. 03. 16-i zárt ülés napirendjének meghatározása
Első lakás megszerzéséhez valamint lakásbővítéshez nyújtott támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása Tóth Márton, Tóth-Vitáris Erika
Első lakás megszerzéséhez valamint lakásbővítéshez nyújtott támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása Rostás Zoltán és Rostásné Dógi Karolina
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásállományról beszámoló
2009. árpilis 20-i nyílt ülés napirendjének meghatározása
Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
A személyes gondoskodást nyújtó szoc. ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. mód.
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT számú rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009.(IV.2.) Gye. Kt. számú rendeletének módosítása
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására kiírt pályázati felhívás módosítása
Telekadó mérséklésére irányuló kérelmek
2009. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Ifjúsági alap, nem támogatott pályázat: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Ifjúsági alap támogatott pályázat: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Térségi Humánsegítő Szolgálat
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Szonda István
Ifjúsági alap, nem támogatott pályázat: Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Varga Mihály (Cibere)
Ifjúsági alap támogatott pályázat: Selyem Úti Óvodákért Alapítvány
Ifjúsági alap támogatott pályázat: Pésó Illés Béláné
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Dinyáné Bánfi Ibolya
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Templárius Alapítvány
Ifjúsági alap, nem támogatott pályázat:ClubNetCent Internes Ismeretterjesztő Egyesület
Ifjúsági alap támogatott pályázat: Tulipános Óvodáért Alapítvány
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diákönkormányzata
Ifjúsági alap, nem támogatott pályázat:Komédiás Kör
Ifjúsági alap támogatott pályázat:"Természetjáró Tájvédők" Közhasznú Egyesület
Ifjúsági alap támogatott pályázat:Csemetekert Óvodai Oktató KHT
Ifjúsági alap támogatott pályázat: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálása
Sport alap támogatott pályázat:Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Sportalap támogatott pályázat:Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
Sportalap támogatott pályázat:Bethlen Gábor DSE
Sportalap támogatott pályázat:Rumba Táncsport Egyesület
Sportalap támogatott pályázat:Kner Tánc - Sport Egyesület
Sportalap támogatott pályázat: Gyomaendrődi Judó Klub
Sportalap, nem támogatott pályázat:Kner Bridzs SE
Sportalap támogatott pályázat: Székely Mihály Modellező és Sportklub
Sportalap támogatott pályázat: Körös Kézilabda Club Egyesület
Sportalap, nem támogatott pályázat:Gyomaendrődi Tenisz Klub
Sportalap támogatott pályázat: "Gól -Suli" Alapítvány
Sportalap támogatott pályázat:Gyomaendrődi Futball Club
Sportalap támogatott pályázat:Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Sportalap támogatott pályázat:Hun-Boksz Szabadidő Sport Club Társadalmi Szervezete
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
A helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2009-ben
2009.04.20. zárt ülés napirendjének meghatározása
Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírál
A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése, döntés személyes értintettségről
A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakás kiutalása: Fodor Sándorné
Költségalapú bérlakás: elutasítás lakás hiányában
Költségalapú bérlakás: elutasítás lakás hiányában
Költségalapú bérlakás: elutasítás feltételnek nem felel meg
Költségalapú bérlakás: elutasítás feltételnek nem felel meg
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelem elbírálása
2009. május 18. nyilt ülés napirendjének meghatározása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet módosítása
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2008. évi közhasznúsági jelentése
A Magyar Államkincstár által végzett 2007. évi normatíva ellenőrzésről tájékoztatás
Városi Egészségügyi intézmény kapacitás átcsoportosítás kérelme
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
A vasúti beruházásról és az endrődi híd felújításáról tájékoztató
Tájékoztató a Nyomda Múzeumról
2009. 05.18. zárt ülés napirendjének elfogadása
Javaslat "Békés Megyéért" Kitüntető díjra
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Endrődi u. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Endrődi u. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
Költség alapú bérlakás elutasítás lakás hiányában
Költségalaú bérlakás elutasítás
Költésgalapú bérlakás elutasítás
Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Borbély Gáborné Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/P. szám alatti szociális bérlakás ügye
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelmek elbírálása
2009. jún. 15. nyilt ülés napirendjének elfogadása
Beszámoló az úthálózat fejlesztési koncepcióról
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához
Tájékoztató az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról
Tájékoztató Gyomaendrőd Város közbiztonsági helyzetéről - rendőrségi beszámoló
2009. 06..15 zárt ülés napirendjének elfogadása
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok
Szociális bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás keretében vállalt feltételek teljesítése
Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 4. szám alatti ingatlan vásárlásához támogatás kérése
2009.08.17 Nyilt ülés napirendjének meghatározása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosít
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának valamint házirendjének elfogadása
A Térségi Szociális Gondozási Központnál végzett ellenőrzésekről és az erre tett intézkedésekről beszámoló
Térségi Szociális Gondozási Központ ellenőrzésére eseti vizsgáló bizottság létrehozása
Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme a Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlan kezelésével kapcsolatban
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi I. féléves szakmai beszámolója
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Beszámoló az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
Beszámoló Gyomaendrőd Város 2009. I. félévi közfoglalkoztatásáról, valamint a 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Terv módosítása
A Képviselő-testülethez címzett nyílt levélre válasz adása
2009.08.17. zárt ülés napirendjének elfogadása
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelem elbírálása
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelem elbírálása
Lakásvásárlási támogatáshoz benyújtott kérelem elbírálása
Samu Istvánné védőnő szolgálati bérlakás kérelme
Hunya Elekné Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 18/1. szám alatti lakos kérelme egyszeri beköltözés díjjal kapcsolatban
Az ülés napirendjének meghatározása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Városi Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosítási kérelme
Tanyagondnoki szolgálat fenntartására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
Nehéz helyzetbe került lakásitellel rendelkező polgárok védelme
Szülői fellebbezés - Óvodai kérelem támogatására
Tájékoztató a szociáli nyári gyermekétkeztetésről
Tájékoztató a mammográfiai szűrés lebonyolításáról
Az ülés napirendjének meghatározása
A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok formai felülvizsgálata
Fiatal házasok első lakás megszerzéséhez benyújtott kérelmek elbírálása
Fiatal házasok első lakás megszerzéséhez nyújtott támogatáshoz kapcsolódó kötelezettség teljesítése
Az ülés napirenedjének meghatározása
3/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény téli egységes szabaságolásának engedélyezése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója
A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése
Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló
Az ülés napirendjének meghatározása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás- kérelemező Omiliák András
Elős lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás - kérelemező Nyerges Norbert
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás - kérelmező Pántya Sándor
Az ülés napirendjének meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
Városi Egészségügyi Intézmény 2009. évi beszámolójának elfogadása
Gyomaendrőd 001 háziorvos körzet tekintetében a tulajdonosi joggyakorlása
3. Tanyagondnoki körzet létrehozása, működtetése
Az ülés napirendjéjének meghatározása
Megbízási szerződés felülvizsgálata
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás igénylése
Zöld Imréné szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Az ülés napirendjének meghatározása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) Gye. Kt. rendelet módosítása
2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
A Polgármesteri Hivatal 2010 évi engedélyezett létszámának csökkentése
IRS ügyletre beérkezett indikatív ajánlatok értékelése
Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról
A Varga Lajos Sportcsarnok további működtetése
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet módosítása
A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges intézkedések valamint az önkormányzati bérlakás állomány bővítésével kapcsolatos költségek
Az ülés napirendi pontjainak meghatározása
Megbízási Szerződés Felülvizsgálata
« Vissza
Vissza a főmenübe