156/2019. (VIII. 15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Göd belterület 3658 hrsz.-ú ingatlan (Kék Duna Hotel) vonatkozásában kötött ingyenes használati megállapodás aláírásának jóváhagyása
 156/2019. (VIII. 15.) Ök. határozat
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01) 2019. július 30-án a Göd, belterület 3658 hrsz.-ú, természetben 2131 Göd, Kék-Duna utca 3658 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 3 ha 3327 m2 területnagyságú ingatlanra vonatkozóan 2019. július 30. napján kötött SZT-124887 azonosító számú Ingyenes használati megállapodás polgármesteri aláírását jóváhagyja.
 
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
 
Melléklet a 156/2019. (VIII. 15.) Ök. határozathoz: ingyenes használati megállapodás
« Vissza
Vissza a főmenübe