Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
A Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 számú projekt kapcsán Konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása
Integrációs Programban való részvétel
Víziközmű vagyon átruházása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.1-21 felhívásra a hunyai piac infrastrukturális fejlesztése érdekében
Pályázat benyújtása a TOP-1.2.3-21 azonosítószámú Belterületi utak fejlesztése című felhívásra a Széchenyi és Vörösmarty utca fejlesztése érdekében
Rendelet megalkotásának támogatása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Beszámoló az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a 2022. évi költségvetésről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.1-21 felhívásra a hunyai piac infrastrukturális fejlesztése érdekében
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A civil szervezeteknek nyújtott 2021. évi támogatás elszámolása
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Beszámoló a közbiztonsági referens 2021. évi munkájáról
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról- Polgármester kizárása döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés
Magyar Közút Nonprofit Zrt. felajánlása
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatási kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Nagyirendi pontok meghatározása
Zárt ülés napirendjének meghatározása
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről
Többletforrás kijelölése a 2022. évi kulturális rendezvények megvalósításához
Átfogó értékelés a 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Ingatlanjelleg megváltoztatása
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről készült beszámoló
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben elvégzett feladatairól
A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2021. évi beszámolója
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Dr. Katona Piroska támogatási kérelme
Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására
Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. július 01. napjától fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala
Polgármester illetményének utólagos megállapítása
A 116/2019.(X.24.) Hunya Kt. határozat hatályon kívül helyezése
Megállapodás tervezet elfogadása
Örökbeadás költségeinek elengedése
Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaprogramja
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
A Képviselő-testület feloszlásának kérdése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Utóellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról
Időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás feladataira forrás kijelölése
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00105 „Klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló klímakampány Szarvas, Csabacsűd és Hunya településeken” c. projektben elkészített közös Klímastratégiájának elfogadása
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról -Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Helyi Választási Bizottság kieső tagjai helyére új tagok megválasztása
Jegyzőköny hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. október 01. napjától fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése
Az Alföldvíz Zrt. 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
Az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztása
Az Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Zárt ülés napirendjének meghatározása
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
Felhatalmazás a KEHOP-2.2.2.-15-2021-00160 azonosító számú „Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt kapcsán a szerződéses megállapodás aláírására
A 104/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozat módosítása
Döntés használatban lévő önkormányzati tulajdonú eszközökről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Az étkeztetési szolgáltatási díjak meghatározása 2022. december 1. napjától
Szolgáltatási szerződések módosítása
Hozzájárulás a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához (1. forduló)
Hozzájárulás önkormányzati rendelet módosításához
Ügyeleti ellátás biztosítása 2023. január 1. napjától
Hunya Község Önkormányzatának 2023. évi ellenőrzési terve
A Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
A Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Fogorvosi ellátás biztosítása 2023. január 01. napjától
Fogorvosi ellátás biztosítása 2023. január 01. napjától
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hunyai diákjainak az iskolából történő hazautazása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepciója
Kölcsönszerződés módosítása III Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
A 2023-2024. évi tervezett közfoglalkoztatási program
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaprogramja
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Beszámoló az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a következő évi költségvetési koncepcióról
« Vissza
Vissza a főmenübe