2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. március 27-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!


Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi munkaprogramjában az április 27-i ülésére ütemezte a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását.
 
Dr. Pacsika György  a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője elkészítette a hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a Képviselő-testület részére, mely az előterjesztés mellékletében olvasható. 

Kéri a Képviselő-testülettől a tájékoztató tudomásulvételét. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe