2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. június 26-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
 
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
 
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2018. júniusától 2019. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
 
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
 
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt napirendi pontokat:
 
2018. 06. 27.
1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítása, szakmai programjának jóváhagyása
2018. 08. 17.
1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítása
2018. 09. 24.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
2018. 12. 17.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési koncepciója
3. Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
4. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
5. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi ellenőrzési terve
6. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi munkatervének elfogadása
2019. 02. 14.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének tárgyalása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározása
4. Óvodai nyári zárva tartás és a 2019/2020-as nevelési év beiratkozási időpontjának meghatározása
5. Kovács Péterné Intézményvezető illetményének változása
2019. 02. 26.
1. Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítása
2. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
3. Bölcsődei fejlesztési program
2019. 04. 25.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadási beszámolója
2. Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2018. évről szóló szakmai beszámolója
4. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítása és szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítása
6. Óvodatej biztosítására ajánlati felhívás a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben
2019. 05. 31.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása
 
A Társulási Tanács elnökének Toldi Balázst választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és Hunya Község polgármestere. A Társulási Tanács alelnöknek a rotációnak megfelelően Hegedűs Roland polgármestert választotta meg.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett tevékenységéről készített beszámolójával, valamint a 2018. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
 
A Társulás pénzügyi helyzete
 
A társulás pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2019. április 25-én tárgyalt és elfogadott 2018. évi zárszámadási beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót elfogadni.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács beszámolójának elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. júniusától 2019. május végéig terjedő időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe