43. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére

Tárgy:   kiegészítés - A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint... egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önk. rend. módosítása tárgyban
Készítette:   Lőrincz Mihály
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe