24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. szeptember 13-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a 11409 hrsz-ú Lejtő utca 73 nm nagyságú területének értékesítésére
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe