Döntések listája
Közoktatási megállapodás keretében működtetett óvodák beszámolói
Beszámoló a bölcsöde 2000. évi működéséről
Szerz alapján Önk feladatot ellátók és szolg végzők ár és tám emelés 2001. évre
Tájház belépődíj módosítása
Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények SZMSZ módosítása
Önkormányzati fenntartású közoktatási itézmények SZMSZ módosítása
A Városi Családsegítő Szolgálat SZMSZ módosítása
Együttműködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Óvodai és Általános iskolai beíratás időpontja
Szociális telefonvonal odaítélése
Kner Imre Gimnázium SZMSZ módosítás
Bethlen Gábor Szakképző Iskola SZMSZ módosítása
Városi Zene- és Művészeti Iskola SZMSZ módosítása
Gyomaendrődi Híradó vállalkozásba adása
Gyomaendrődi Híradó vállalkozásba adása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tájékoztatás szociális bérlakásban élők lakbérhátralékairól
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
A Városi Könxvtár beiratkozási díjainak emelése
Iskolaotthonos oktatás költsége a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Könyvtára SZMSZ módosítása
Szakképzést folytató középiskolák gyakorlati képzőhelyeivel kötöttmegállapodások
Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány támogatási kérelme
Inkubátor Koraszülött Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme
Comenius 2000 pályázathoz hozzájárulás
Szentmiklósi János és felesége kérelme
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei árvízkárosultak támogatása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Gyakorlati szakképzőhelyekkel kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása
Gyakorlati szakképzőhelyekkel kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása
INTENZÍV Alapítvány támogatási kérelme
Közalapítvány Gyomaendrőd Város közgyűjteményeiért alapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány képviselőjének lemondása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Pályázat a Város Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állására
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlkásra benyújtott pályázatoki elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Ladányi Gáborné felterjesztése az Apáczai Csere János díjra
Közalapítvány Gyomaendőrd Város Közgyűjteményeiért kuratórium megbízása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Szociális telefonvonal odaítélése
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykéremek elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
2. Sz. Ált. Isk. pedagógiai program jóváhagyása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Gyermekvállalási kötelezettség határidejének meghosszabbítása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Belvíz sújtotta lakóépülethez támogatás megállapítása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Az általános iskolákban végzett szakmai szakértői jelentés
Csoportlészámok jóváhagyása 2001/2001 (határozathozatalból kizárás)
Csoportlétszámok jóváhagyása 2001/2002
Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ módosítása
Városi Zene és Művészeti Iskola kérelme a balett oktatás bevezetése ügyében
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. és Diákotthon kérelme a Dada program bevezetésére
Rózsahegyi Kálmán Ált Isk pedagógiai programjának jóváhagyása
Kner Imre Gimnázium SZMSZ módosítása
Kner Imre Gimnázium érettségi eredményei
Kner Imre Gimnázium pedagógiai programjának jóváhagyása
A 12/2001 (IV.27.) KT rendelet módosítása
Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Club kérelme
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Fiatal házasok első lakáshoz jutása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Közoktatási intézmények szakmai munkájának értékelése a 2000/2001-es tanévben
Iskolaotthonos oktatás a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonban
A Városi Családsegítő Központ SZMSZ módosítása
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium SZMSZ kiegészítése
Kner Imre Gimn Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítése
A Sportalap II. félévi tartalékának felosztása
A Sportalap II. félévi tartalékának felosztása
A Sportalap II. félévi tartalékának felosztása
A Sportalap II. félévi tartalékának felosztása
Hanyecz Lászlóné tandíj támogatási kérelme
2001. évi költségvetés első félévi teljesítése
ALTERRA Kft alvállalkozóinak bejelentése
Tájékoztató a Vízi közmű társulat alakításáról
Tájékoztató a belvíztámogatásról
Pályázat benyújtása a Tájház felújítása ügyében
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Tájékoztató a közbeszerzési jogorvoslati kérelemről
A 16/1996 (IX.16.) KT számú rendelet módosítása
Beszámoló a hivatal szociális tevékenységéről
Költségvetésen belüli átcsoportosítás
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illtve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérlemek elbírálása
Lakásépítési illetve vásárlási támogatási kérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Végrehajtásra váró határozatok lejelentése
GYOMASZOLG Kft tájékoztatója a kiürített bérlakások felújítási költségeiről
A Sportorvosi ellátás szerződés módosításának kérelme
A Gyomaendrődi Híradó felelős szerkesztőjének beszámolója
Családsegít Központ beszámolója a 2000. évi tevékenységéről
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2001. évi tevékenységéről0
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők ár és támogatás emelése
Gyermekvédelmi rendelet módosítása
Vagyon- lakásrendelet módosítása
Kérelem a Sport alap megemelésére
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Közoktatási megállapodás keretében működtetett óvodák beszámolói
Egyházi kárpótlás címén a kormányzattól elnyerhető támogatás
Pályázati kiírás a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói állására
Oktatási Minisztérium Közoktatási Szakmai pályázat 2002
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás megállapítása
Belvízes lakóházhoz támogatás megállapítása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe