Döntések listája
Városi Egészségügyi Intézmény "J" 1-es laboratórium visszaállítására tervezet
Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2006. évi munkájáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/200
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV.27.) számú rendelet módosítása
2007. évi közmunkaprogram a Békési Kistérségben
Számlavezető pénzintézetváltás
Városi Gondozási Központ vezetésével kapcsolatos személyi intézkedések
Városi Gondozási Központ vezetésével kapcsolatos személyi intézkedések
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2007. évtől 2010. évig terjedő időszakra
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2007. évre
Intézményi társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megoldására
Tulajdonközösség megszüntetése
Beszámoló a 2006. évi belvíz okozta károkról
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
2007. évi költségvetés tervezet
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosítása és kiegé
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város beruházásainak rendjéről szóló rendelet tervezet
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Környezetvédelmi egyesületek támogatási rendszere
Önkormányzati szövetségi tagság felülvizsgálata
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi munkáinak végzésére szerződéskötés
Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ módosítása
Dógi Tamásné és családja Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/C. szám alatti szociális bérlakás ügye
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek
Városi Zene- és Művészeti Iskola névváltoztatási kérelme
Városi Könyvtár névválasztási kérelme
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek
Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2006. évben végzett tevékenységéről
A 7/2003. (III. 31.) KT rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet módosítása
Helyi környezetszépítési verseny meghirdetése 2007-ben
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Költségalapú bérlakásra benyújtott pályázat elutasítása miatti fellebbezés
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2006. évi beszámolója a családsegíté
Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításáról szóló tájékoztatás
Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatról
Egészségügyi szolgáltató megválasztása
Csavajda Edit kérelme (Gye, Október 6. ltp. bérlakás megvásárlása iránti kérelem)
Bérleti jogviszony meghosszabbítása
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola fenntartásának az intézményi társulás feltételeinek újragondolása
Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj alapítása
Bűnmegelőzési koncepció elfogadása
Gyomaendrődi Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelme
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Javaslat Békés megyéért kitüntető díjra
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás iránti kérelem (Katona Vince)
Tájékoztató önkormányzati költségalapú bérlakásról
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosának lemondása, az intézmény továbbműködtetése
Gyomaendrőd város idegenforgalmi (turisztikai) koncepciója
Tájékoztatás a Gyomaendrőd Város Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítéléséről
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem elutasítása
Tulajdon közösség megszüntetése
Lakás vásárlási támogatás iránti kérelem elutasítása
Lakás vásárlási támogatás iránti kérelem elutasítása
Lakás vásárlási támogatás iránti kérelem elutasítása
Lakás felújítás iránti kérelem elutasítása
Lakás felújítás iránti kérelem elutasítása
Városi Egészségügyi Intézmény 2007. évi tervezett beruházásai
Polgármesteri Hivatal kirendeltségének akadálymentesítése
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének iskolai végzettsége
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
2007. évi költségvetés első féléves teljesítése
A 7/2003. (III. 31.) Kt rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
A Térségi Szociális Gondozási Központ 50 emeltszintű férőhelyének visszaminősítése
2008-2009 évi parkfenntartási tevékenység közbeszerzési eljárása
A 2007. évi helyi környezetszépítési verseny és rajzverseny eredményei és költségvetése
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos állás betöltése
A "Díszpolgári" cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett" adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Lakásépítési támogatás (használatbavételi engedély)
Lakásvásárlási támogatás (gyermekvállalás teljesítése)
Lakásépítési, vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásépítési, vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásépítési, vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásépítési, vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Fellebbezés a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása ügyben
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Tájékoztatás szolgálati bérlakásról
Gyomaendrőd 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogának átruházása
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Egészségügyi szolgáltató váltás, a krónikus betegellátásban
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
A Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítása a 2008. évi térítési díjak megállapításához
Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 26. szám alatti szociális bérlakás
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbítása
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lakásvásárlásra benyújtott kérelem elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötvény-kibocsátása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötvény-kibocsátása
Közterület rendjéről és a köztisztaságról szóló új rendelet megalkotása
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rend
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet kiegészítése
Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ véleményezése
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Gyomaendrőd Városi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának megszüntetése
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
Rendelet tervezet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásró
Javaslat kérés a Képviselő-testület 2008 évi munkatervének elkészítéséhez
Intézményi konyhák racionalizálása
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet felülvizsgálata
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője bérének 2008. január 1-től történő meghatározása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Szociális bérlakás megpályáztatása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe